loading

Samka Pc,Pos Hızlı Satış

Samka Pc,Pos Hızlı Satış

Samka Pc,Pos Hızlı Satış

Barkodlu ve barkodsuz ürünlerin satışı
Peşin, kredi kartı ve cari satış imkanı
Taksitli satış ve senetli taksitlendirme
Taksitlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz
Kolay kullanım
Hızlı satış
Müşteri kartı oluşturma
Stok takibi
Fiş tanımlama ve kasada fiş tahsili
Ürüne sınırsız barkod tanımlama
Kasiyer tanımlama
Genel iskonto, tutar iskonto, satır iskonto tanımlama
Dövizli satış
Fonksiyon tuşları tanımlama
Fatura yazdırma
Ürünleri gruplandırma ve grup çağırarak çok kolay ve hızlı satış
Kasa durumunu online görme
Müşteriye kredi limiti uygulama
Fiyat türleri oluşturma
Müşteriye puan verme
Seri No’lu ürün satışı yapabilme
Departman grubu tanımlama ve bu gruplara indirim tanımlama
Müşterileri belli gruplara ayırma ve bu gruplara indirim tanımlama
Hediye çeki yazdırma
Hediye çeki ile satış yapabilme
Online olarak şubelerdeki stok bakiyelerini görüntüleyebilme
Taksitli satış
Mobil sipariş ile satış
Firmaların, üretici ve tedarikçileri ile yürüttükleri bölgesel tedarik süreçlerinin yönetimi
Fiyat farkı süreçlerinin yönetimi
Yok satma ile ortaya çıkan karışıklıkların giderilmesi
Mağazaların kategorilere (Discount, hipermarket vs) ayrıştırılması ve ürünlerin bu temel üzerinden yönetimi
Kullanılmakta olan maliye onaylı tüm kasa ve teraziler ile sorunsuz entegrasyon ile veri alış verişi
Dönemsel satış devir hızlarına bakarak satın alma ve stok yönetimi
Etkin talep ve sipariş uygulamaları ile dağıtım zincirinin yönetimi
Aktivite, insert ve kasa dönüşü gibi fiyat geçişlerini dikkate alıp ciro ve fiyat farklarının hesaplanması
Gerçek maliyet
Kar zarar analizleri
Hatasız muhasebe entegrasyonu
Tüm yazarkasalar ile entegrasyon
Satışların anlık raporlanması